Möten och diskussioner är värdefullt men dyrt. Vad finns det för alternativ egentligen?

 Robot i stol

Rik subjektivitet

Varje människa är unik och har sitt eget sätt att tänka. Världen är komplex, vilket innebär att den har många frågor att tänka på. Få av dessa frågor kan vi svara på med otvivelaktigt bevisade fakta. Resten av frågorna ger utrymmer för subjektiva åsikter. Där varje person har sin egen åsikt baserad på vad de vet, inte vet, har erfarit, vill tro, och så vidare. För att komma närmare något som liknar fakta så är det ofta bra om olika människor delar sina tankar med varandra och studerar sånt som andra har tänkt tidigare. Då uppnår man vad jag kallar "rikare subjektivitet". Beprövade vetenskapliga teorier är exempel på rik subjektivitet, medan ogrundade teorier är fattig subjektivitet.

Upplevd objektivitet

Motsatsen till subjektivitet är objektivitet. Sånt som helt säkert, utan möjlighet att ifrågasätta, bara är så. Det är mycket få saker som är helt objektiva. Ger man sig in i djup kvantmekanik och viss psykologi så kan man till och med ifrågasätta om verkligheten existerar. Håller man sig ifrån det kan man säga att det är objektivt att det vi ser och rör vid existerar, att världen är uppbyggd av atomer och att 1+1=2. Den typen av objektivitet väljer jag att kalla sann objektivitet, och det kommer inte vara i fokus här. Istället kommer jag att fokusera på något jag kallar upplevd objektivitet. Jag upplever det som objektivt att jag äger mitt hus, att det är bra att lära sig saker och att BMW gör bra bilar. Alla de sakerna kan mötas med rimliga och korrekta motargument och kan därför anses vara subjektiva åsikter. Men jag har i min egna tankevärld valt att se dessa saker som sanna och är inte speciellt intresserad av att höra andra åsikter. Det gör saker enklare för mig utan att jag upplever att jag förlorar något på det.

Subjektivitet i företag

Företag är samlingar av människor, medarbetare. Alla människor har sina egna, rika och fattiga, subjektiva åsikter. När medarbetare samlas så delar de sina tankar med varandra för att försöka göra något bra för företaget. Anställer man någon med mycket erfarenhet har denne förhoppningsvis mycket rik subjektivitet som denne kan bidra med. Genom att kombinera olika subjektiva åsikter, t ex i möten, så kan företaget uppnå en rikare subjektivitet. Rimligtvis så kommer en rikare subjektivitet bidra till en ökad sannolikhet för att företaget ska komma på bra svar på komplexa frågor och fatta bra beslut. Att uppnå rik subjektivitet är dock oftast dyrt eftersom det kräver tid för att studera, tänka och diskutera.

Sann objektivitet inte rimligt

Enda riktiga alternativet till att fatta beslut baserat på subjektivitet är förstås att ta reda på vad som är objektivt sant. Som jag varit inne på så är det tyvärr oftast omöjligt. Man kanske kan mäta viss prestanda i sin produkt med objektiva tal, men de kan inte med säkerhet kopplas till någon viss utkomst. Sann objektivitet är därför inte ett strategiskt alternativ till den dyra rika subjektiviteten.

Styr upplevd objektivitet

Upplevd objektivitet är däremot en möjlig väg framåt, som många företag använder. De flesta företag har vissa mätetal eller KPIer där man har valt att säga att vissa resultat är objektivt bättre än andra. Som många vet så är det inte alltid som dessa mätetal hänger ihop med objektivt bra resultat för företaget. Man kanske också har kodanalyser som ger objektiv respons på vad som är snygg kod. Objektivt snygg kod är nog inte mänskligheten överens om hur den ser ut, men med kodanalyserna kan man skapa den upplevelsen hos sina medarbetare. Detta är exempel på hur företag styr vad medarbetare upplever som objektivt. Det kan man göra med nästan vad som helst.

Teslas sätesutveckling

Ett exempel är Tesla när de utvecklar sina säten. De låter inte någon fokusgrupp provsitta och säga vad de tycker. De har istället byggt en robot som trycker in en form i stolen som känner av hur mycket sätet trycker på olika punkter. Desto mindre sätet trycker, desto objektivt bekvämare anser Tesla att det är. Jämfört med fokusgrupper så kräver den här metoden mycket mindre tid och tankekraft för att avgöra vad som är ett bekvämt säte. Tesla har på detta sätt tagit något som normalt sett anses subjektivt och gjort så att deras anställda upplever det som objektivt. Det finns en risk att mätetalet inte korrelerar tillräckligt starkt med vad folk tycker, men belöningen är att man kan utveckla snabbare med färre dyra diskussioner för att uppnå rikare subjektivitet.

Strategisk objektivitet

Jag har valt att uppleva det som objektivt att BMW gör bra bilar för att jag upplever att risken som förknippas med att det kan vara fel är värd den belöning det ger mig. På samma sätt kan ett företag välja vad de vill att dess medarbetare ska uppleva som objektivt. Det gör vi ju redan med mätetal (på hög nivå) och kodanalyser (på låg nivå). Det medför risker, men belöningen kan vara större. Detta är något som företag kan tänka på strategiskt, men som jag tror att det är få som gör. Tesla verkar göra det och min upplevelse är att det gett bra resultat i stort.

Slutord

Subjektivitet har tjänat människor och företag väl genom historien. Speciellt när man haft resurser till att åstadkomma rik subjektivitet. I takt med att världen blir mer komplex så blir det dock fler frågor att svara på. Det gör att vi inte har råd att lägga den tid som krävs för att få så rik subjektivitet som vi skulle vilja ha. För att hantera detta så har vi allt bättre teknologiska möjligheter att göra fler saker upplevt objektiva. På så sätt möjliggör man en skalbarhet där antalet frågor som behöver subjektivitet inte växer okontrollerat. Då kan man bibehålla rikare subjektivitet på de viktigaste frågorna. Vi har helt enkelt inte råd att slösa våra medarbetares subjektivitet på de små frågorna längre.

Responsive Development Technologies AB

Responsive AB
Teknikringen 10
Linköping, 583 30
SWEDEN
Tel: +46 (0)13 219250
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.